Algemene Voorwaarden

Rechten en plichten van Dogs2Walk

 • Dogs2Walk gaat op verantwoorde wijze met uw hond om en zal uw hond altijd met de grootst mogelijke zorg en liefde behandelen.
 • Traint via de laatste inzichten, positief aanleren van gewenst gedrag, duidelijkheid en consequent en maakt geen gebruik van quick fix methodes.


Betalingen

 • Betalingen dienen vooraf contant of per bank te geschieden. Mocht de betaling voor het ingaan van de  cursus/training niet voldaan zijn, heeft Dogs2Walk het recht de dienst niet uit te voeren.
 • Alle prijzen weergegeven, zijn inclusief 21% BTW..
 • Buiten m'n standaard werkgebied wordt er €0.19 kilometervergoeding gerekend voor de gereden kilometers.
 • Betaling kan contant of op het rekeningnummer van Dogs2Walk, onder vermelding van uw naam en factuurnummer.. 
 • Dogs2Walk  behoudt zich ten allen tijden het recht voor de algemene voorwaarden en de prijsopgaven te veranderen.


Afzeggen en opzeggen

U dient een afgesproken privécursus/training minimaal 24 uur van tevoren af te mailen/whatsapp. 

Afmeldingen na deze tijd worden volgens normaal tarief in rekening gebracht.

Afzeggen voor groeplessen: dan vervalt de les, geen inhaal mogelijkheid of restitutie van lesgeld.

U heeft het recht ten allen tijden op te zeggen; reeds betaalde gelden worden dan niet aan u terug betaald.

Dogs2Walk heeft het recht ten allen tijden op te zeggen; reeds/ resterende betaalde gelden worden dan aan u terugbetaald.

Dogs2Walk heeft ten allen tijden het recht afgesproken cursus/training af te zeggen in geval van:

 • Ziekte 
 • Autopech
 • Privé/ familie omstandigheden
 • Weeralarm of extreme gladheid

De cursus/training wordt in deze gevallen niet in rekening gebracht.

Dogs2Walk behoudt zich het recht om de opdracht tijdelijk op non-actief te zetten i.v.m. vakantie. 


Entingen en gedrag

U hond dient volgens vacinatieschema te zijn geënt of een geldige titerbepaling 

Geef uw hond minimaal 2 uur voor aanvang van de training geen eten ivm maagtorsie.


Schade/ aansprakelijkheid

Uw hond dient opgenomen te zijn in uw WA verzekering.

U blijft aansprakelijk (volgens de wet) voor schade aangericht door uw hond aan derden.


Weeralarm

Bij weeralarm of extreme gladheid of hitte is er geen les.


Tijdens de cursus zal ik foto's maken voor gebruik op social media en website, wilt u dit niet, graag van te voren aangeven. 

 
E-mailen
Map
Info