Algemene Voorwaarden

 • Dogs2Walk gaat op verantwoorde wijze met uw hond om en zal uw hond altijd met de grootst mogelijke zorg en liefde behandelen.
 • Traint via de laatste inzichten, positief aanleren van gewenst gedrag, duidelijkheid en consequent en maakt geen gebruik van quick fix methodes.
 • Dit wordt ook van de cursist verwacht, bij fysieke correcties behoud Dogs2Walk het recht u de toegang tot de training te ontzeggen.
 • Zorg dat u op tijd aanwezig bent zodat de les ook op de afgesproken tijd van start kan gaan.


Betalingen

 • Betalingen dienen vooraf contant of per bank te geschieden. Mocht de betaling voor het ingaan van de cursus/training niet voldaan zijn, heeft Dogs2Walk het recht de dienst niet uit te voeren.
 • Alle prijzen weergegeven, zijn inclusief 21% BTW.
 • Betaling kan contant of op het rekeningnummer van Dogs2Walk, onder vermelding van uw naam en factuurnummer.
 • Dogs2Walk behoudt zich ten allen tijden het recht voor de algemene voorwaarden en de prijsopgaven te veranderen.


Afzeggen en opzeggen

 • U dient een afgesproken cursus/training minimaal 24 uur van tevoren af te mailen/whatsapp. 
 • Afmeldingen na deze tijd worden volgens normaal tarief in rekening gebracht.
 • Afzeggen voor groepslessen: dan vervalt de les, geen inhaal mogelijkheid of restitutie van lesgeld.
 • U heeft het recht ten allen tijden op te zeggen; reeds betaalde gelden worden dan niet aan u terugbetaald.

Dogs2Walk heeft het recht ten allen tijden op te zeggen; reeds/ resterende betaalde gelden worden dan aan u terugbetaald.

Dogs2Walk heeft ten allen tijden het recht afgesproken cursus/training af te zeggen in geval van:

 • Ziekte. 
 • Autopech.
 • Privé/ familie omstandigheden.
 • Weer, storm, sneeuw, hitte, onweer enz.

De cursus/training wordt in deze gevallen niet in rekening gebracht.

Dogs2Walk behoudt zich het recht om de opdracht tijdelijk op non-actief te zetten i.v.m. vakantie. 


Entingen en gedrag

U hond dient volgens vaccinatieschema te zijn geënt of een geldige titerbepaling 

Geef uw hond minimaal 2 uur voor aanvang van de training geen eten ivm maagtorsie.

Om deel te nemen aan de speurlessen, workshops of groepslessen dient uw hond sociaal te zijn tegen mens en dier.


Schade/ aansprakelijkheid

 • Uw hond dient opgenomen te zijn in uw WA-verzekering.
 • U blijft aansprakelijk (volgens de wet) voor schade aangericht door uw hond aan derden.
 • Deelname aan de cursussen of privéles geschiedt op eigen risico.
 • De cursist is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor zijn/haar hond. Toegebrachte schade door hond en/of cursist aan personen, dieren, natuur, materiaal, voertuigen etc. Dogs2Walk op geen enkele wijze aansprakelijk.
 • Dogs2Walk is niet aansprakelijk voor iedere vorm van letsel aan de hond van de cursist, de cursist zelf opgelopen tijdens een les.
 • Dogs2Walk is niet aansprakelijk voor schade, diefstal, verlies, ongevallen, etc. op de locatie waar de les plaats vindt.
 • Schade kan nooit verhaald worden op Dogs2Walk.


Tijdens de cursus zal ik foto's maken voor gebruik op sociale media en website, wilt u dit niet, graag van tevoren aangeven. 


Zijn we te gast in natuurgebieden dan houden we ons aan de regels die daar gelden.

 • Honden blijven aangelijnd.
 • Ruimen onze troep op.
 • Zijn andere bezoekers niet tot overlast.
 • Honden aan de lijn geen contact!

 

 
E-mailen
Bellen
Info