Dogs2Walk 
 1 op 1 training voor uw hond

Algemene Voorwaarden

Rechten en plichten van Dogs2Walk

 • Dogs2Walk gaat op verantwoorde wijze met uw hond om en zal uw hond altijd met de grootst mogelijke zorg en liefde behandelen.
 • Dogs2Walk is gerechtigd ter uitvoering van de opdracht voor eigen rekening en risico, hulppersonen in te schakelen.
 • Traint via de laatste inzichten, positief aanleren van gewenst gedrag, duidelijkheid en consequent en maakt geen gebruik van quick fix methodes.

Het (sleutel)contract en betalingen

 • U dient de uitlaatservice te voorzien van een huissleutel, zodat uw hond opgehaald en teruggebracht kan worden indien u niet thuis bent. 
 • Afspraken betreffende huissleutels worden vastgelegd in een “sleutelcontract”.
 • Strippenkaarten worden per wandeling afgetekend door de uitlaatservice. U wordt tijdig ervan op de hoogte gesteld als de strippenkaart bijna op is.
 • De strippenkaart is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 • Betalingen dienen vooraf contant of per bank te geschieden. Mocht de betaling voor het ingaan van de wandeling of cursus/training niet voldaan zijn, heeft Dogs2Walk het recht de dienst niet uit te voeren.
 • Betaling kan voorafgaand aan de wandeling cursus/training worden voldaan of voorafgaand aan de aankoop van een strippenkaart.
 • Alle prijzen weergegeven, zijn inclusief 21% BTW.
 • Alle prijzen zijn inclusief reiskosten.
 • Buiten m'n standaard werkgebied wordt er €0.19 kilometervergoeding gerekend voor de gereden kilometers.
 • Betaling kan contant of op het rekeningnummer van Dogs2Walk, onder vermelding van uw naam en de naam van uw hond. 
 • Dogs2Walk  behoudt zich ten allen tijden het recht voor de algemene voorwaarden en de prijsopgaven te veranderen.
 • Dogs2Walk kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en prijsopgaven, mits daarvan schriftelijk mededeling is gedaan aan de opdrachtgever, geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.
 • In alle gevallen dienen beide partijen een getekende kopie van de algemene voorwaarden in bezit te hebben.


Afzeggen en opzeggen

U dient een afgesproken uitlaatbeurt/cursus/training minimaal 24 uur van tevoren af te bellen. Afmeldingen na deze tijd worden volgens normaal tarief in rekening gebracht.

U heeft het recht ten allen tijden op te zeggen; reeds betaalde gelden worden dan niet aan u terug betaald.

Dogs2Walk heeft het recht ten allen tijden op te zeggen; reeds/ resterende betaalde gelden worden dan aan u terugbetaald.

Dogs2Walk heeft ten allen tijden het recht afgesproken uitlaatbeurt/cursus/training af te zeggen in geval van:

 • Ziekte 
 • Autopech
 • Privé/ familie omstandigheden
 • Weeralarm of extreme gladheid

De wandeling/cursus/training wordt in deze gevallen niet in rekening gebracht.

Dogs2Walk behoudt zich voor de opdracht tijdelijk op non-actief te zetten i.v.m. vakantie. Vakanties zullen minimaal 4 weken van tevoren medegedeeld worden.

Entingen en gedrag

Uw hond dient zijn jaarlijkse (Cocktail, Weil, Parvo) entingen of een titerbepaling te hebben gehad (stempels in paspoort).

U wordt geadviseerd uw hond na het lopen te laten eten of anders minimaal 2 uur voor de wandeling i.v.m. kans op maagtorsie bij sommige rassen.

U wordt gevraagd allergie-informatie, specifieke gedragingen etc. aan te geven tijdens het intake gesprek. 

Schade/ aansprakelijkheid

Uw hond dient opgenomen te zijn in uw WA verzekering.

U blijft aansprakelijk (volgens de wet) voor schade aangericht door uw hond aan derden.

Schade aan uw huis of interieur als gevolg van een natte of vieze hond valt niet onder de aansprakelijkheid van de uitlaatservice. 

Dogs2Walk zal uw hond zo droog en schoon mogelijk afleveren.

In losloopgebieden zal uw hond, bij redelijke inschatting van risico’s, los gelaten worden. Er zal vanzelfsprekend professioneel toezicht zijn op uw hond. Daarbij is Dogs2Walk niet aansprakelijk voor het weglopen, gewond raken, diefstal of overlijden van uw hond.

Lengte wandeling en weeralarm

De uitlaatservice loopt met uw hond op afgesproken tijden.

De uitlaatservice loopt minimaal 30 minuten met uw hond tenzij anders overeengekomen.

De uitlaatservice handelt naar eigen inzicht en behoudt zich het recht om, indien nodig, met uw hond naar een dierenarts te gaan.

Eventuele dierenartskosten zijn altijd voor rekening van de eigenaar van de hond.

Bij weeralarm of extreme gladheid wordt er niet gelopen en samen met de eigenaar naar een oplossing gekeken.

Foto's

Tijdens de wandeling en cursus zal ik foto's maken voor gebruik op social media en website, wilt u dit niet, graag van te voren aangeven. 

E-mailen
Map
Info